Categories
Uncategorized

גורמי סיכון – מחלות מעי דלקתיות – קוליטיס – קרוהן

גורמי סיכון - מחלות מעי דלקתיות - קוליטיס - קרוהן

גורמי סיכון - מחלות מעי דלקתיות - קוליטיס - קרוהן

מחלות מעי דלקתיות גורמי סיכון תסמינים סיבוכיםאבחנה  טיפול

 

מחלות מעי דלקתיות עשויות להופיע בכל גיל, אך כאמור, מופיעות לרוב בין הגילאים 15-30.
הן נובעות משילוב גורמים גנטיים וגורמים סביבתיים.

 

  • גורמים גנטיים– הסיכון למחלות מעי דלקתיות גבוה פי 4-20 בנוכחות קרוב משפחה מדרגה ראשונה, החולה במחלה. נראה כי לגורמים הגנטיים חשיבות רבה יותר בהתפתחות מחלת קרוהן, מאשר קוליטיס כיבית, כאשר ל-20% מחולי קרוהן קרוב משפחה החולה במחלה.ביהודים אשכנזים קיימת שכיחות גבוהה יותר של מחלות מעי דלקתיות.
  • גורמים סביבתיים– התפתחות מחלות מעי דלקתיות אינה תלויה רק בגורמים גנטיים, אלא בשילוב עם גורמים סביבתיים.
    • עישון – מספק הגנה מפני קוליטיס כיבית, אך מעלה הסיכון למחלת קרוהן. עישון גם מוביל למחלת קרוהן חמורה יותר ועליה בסיכון לניתוח.
    • כריתת תוספתן – מלווה בשכיחות נמוכה יותר של קוליטיס כיבית.
    • מקום המגורים –מחלת קרוהן נפוצה יותר עם מגורים באזורים עירוניים.
    • תרופות ממשפחת NSAID – תרופות דוגמת אדוויל, וולטרן ואחרות, עשויות להוביל להתלקחות המחלה.