Categories
Uncategorized

אורטופדיה – שברי מאמץ

אורטופדיה - שברי מאמץ

אורטופדיה - שברי מאמץ

"תגיד לי בבקשה, פנה אלי ידידי מנהל מרפאת הספורט באחד המרכזים הגדולים בארץ, יש לך נסיון בטיפול בשברי מאמץ? "

"תלוי, עניתי לו, באיזו עצם ובאיזו דרגה? "

" יש לי פה ספורטאי מחונן שעוסק בסקי אלפיני תחרותי, והוא נמצא לפני תחרות חשובה באירופה, אך כבר 3 חדשים הוא סוחב שבר מאמץ בטיביה דרגה 1-2 וכל מה שעשינו לו, כולל השבתה לא שיפר את מצבו. הוא חייב לתחר בעוד 6 שבועות באירופה, ואז חשבתי על האופציה של גלי הלם כי יש הגיון מדעי בזה"

"אכן כן, עניתי, תביא אותו ,אך אל תבטיח לו יותר מידי" .

למחרת התייצב במרפאתי הבחור, עם רגישות ניכרת בשליש אמצעי של הטיביה הימנית.
הסברתי לו שעליו להגיע לטיפולי בזמנים קבועים ושמדובר ב 4  טיפולים אחת לשבוע , וצריך שבועיים של השבתה מסקי ( על הסימולטור בהרצליה), ובמקום סקי, על מנת לשמור את הכושר האירובי הוא ירכב על אופניים, אך לא ספינינג (המצריך עמידה).

התחלנו את סדרת הטיפולים, ואכן הבחור היה ממושמע.
כעבור 3 שבועות חזר לפעילות מתונה על  הסקי-סימולטור,  וכעבור שבוע נוסף, נעלמה כל הרגישות בעצם וחזר גלוש בעצימות מלאה.
לתחרות באיטליה יצא במועד וסיים במקום השלישי בקטגוריה שבה התחרה.

OLD91Q0