Categories
טיפול באוזון

יתרונות האוזון

יתרונות האוזון

יתרונות האוזון

1.  האוזון משמיד ביעילות מיקרו אורגניזמים לא רצויים כמו וירוסים, חיידקים, פטריות ופרזיטים שיכולים להמצא בזרם הדם, אך אינו פוגע או פוגם בתאים ההומאניים עצמם.

2. אוזון חודר בקלות דרך העור והריריות ומגיע במהירות למקומות הרצויים (מקדם דיפוזיה גבוה).

3. זמן התגובה של גז האוזון קצר, כלומר תוך 20 – 30 דקות מכניסתו לזרם הדם, הוא מבצע את פעילותו ולאחר פרק זמן זה הוא מתפרק לחמצן ומשפר משמעותית את תהליך הנשימה התאית, דבר אשר תורם לריפוי הנגע ולטיפול הכללי.

9684