Categories
גסטרו - מערכת העיכול

מחלות פי הטבעת

מחלות פי הטבעת

פיסורה ופיסטולה

פיסורה היא סדק שיכול לגרום לסבל בל ישוער ביציאה, ובמיוחד אם ההפרשה לא רכה.
בדרך כלל, הטיפול כולל אמבטיות מיוחדות וניתוח, אלא שגם אחרי הניתוח – הסדק נוטה לחזור.
פיסטולה היא חיבור לא טבעי בין תעלת פי הטבעת לבין העור שמסביב לפי הטבעת ועקב כך נוצר נקב, שדרכו עלולות לצאת הפרשות. הפיסטולה היא ביטוי לדלקת כרונית של הרקמות באזור, כתוצאה ממורסה, והיא מלווה בהפרשה מתמדת ובגרד.

שיטות טיפול ייחודיות שלנו
מטרת הטיפול היא להביא לריכוך היציאות ולייצוב תדירותן (כמו בעצירות).הטיפול הוא אישי וכולל, בין השאר:

  • מריחת משחות על בסיס צמחי באזור פי הטבעת.
  • זריקות אוזון, משחת אוזון ועירוי אוזון במטרה לשפר את אספקת החמצן לאזור ולהקטין את הזיהום. כמו כן, האוזון מסייע בבניית רירית חדשה.
  • קוליביוגן – לשיקום רירית פי הטבעת ולהצמחת רירית בריאה יותר.
2899356

טחורים

תופעה של כלי דם מוגדלים, פנימיים או חיצוניים, בפי הטבעת, הגורמים לכאבים קבועים בכל יציאה. אם לכאבים מתלווים גם דימומים, זה מחייב, בדרך כלל, ניתוח קשירה. אם מדובר רק בכאבים, מסתפקים בתכשירים מקומיים.

שיטת הטיפול הייחודית שלנו
טיפול יעיל בטחורים מתמודד תחילה עם הבעיה שגרמה להם: עצירות, שלשולים וכו'. הטיפול שלנו הוא אינדיבידואלי וכולל, בין השאר:

  • ריכוך היציאות, במקרה של עצירות.
  • קוליביוגן לשיקום רירית פי הטבעת.
  • צמחי מרפא לשיקום הרירית.
  • משחת אוזון לשיקום החמצון של הרירית ולחיסול חיידקים מקומיים.